Paul John Rowlinson

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Gerlan

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Crud yr Awel
Lon Newydd Coetmor
Bethesda
LL57 3DT

Ffôn:  01248 605 365

Ffôn Symudol:  07949 034967

E-bost busnes:  Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Paul John Rowlinson fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Etholiadau