Dafydd Owen

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Tregarth a Mynydd Llandygai

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
6 Lon Groes
Rachub
Gwynedd
LL57 3EU

Ffôn:  01248 605 523

Ffôn Symudol:  07810 022820

E-bost busnes:  cynghorydd.dafyddowen@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Owen fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Etholiadau