Olaf Cai Larsen

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Seiont

Cynghorwyr eraill sy'n cynrhychioli Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Bronwylfa
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BE

Ffôn:  01286676026

Ffôn Symudol:  07795 230 072

E-bost busnes:  cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Olaf Cai Larsen fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Etholiadau