Olaf Cai Larsen

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Seiont

Cynghorwyr eraill sy'n cynrhychioli Ward: