Richard Medwyn Hughes

Plaid: Annibynnol

Ward: Hendre

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
4 Lon y Ffrwd
Bangor
Gwynedd
LL57 2LG

Ffôn:  01248 362 849

Ffôn Symudol:  07803 723976

E-bost busnes:  cynghorydd.medwynhughes@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Richard Medwyn Hughes fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Etholiadau