Edgar Wyn Owen

Teitl: IS GADEIRYDD Y CYNGOR

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Waunfawr

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Glyn Awel
Waunfawr
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4YY

Ffôn:  01286 650594

Ffôn Symudol:  07900 331939

E-bost busnes:  Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Edgar Wyn Owen fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 27/07/2016 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Etholiadau