Gareth Wyn Griffith

Teitl: Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Y Felinheli