Dafydd Meurig

Teitl: Dirprwy Arweinydd, Aelod Cabinet Amgylchedd

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Arllechwedd