Mair Rowlands

Teitl: Dirprwy Arweinydd

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Menai (Bangor)

Cynghorwyr eraill sy'n cynrhychioli Ward: