Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago960
Menna Baines650
Freya Hannah Bentham440
Dylan Bullard530
Stephen W. Churchman15140
Steve Collings661
Annwen Daniels15120
Robert Glyn Daniels660
Anwen J. Davies1091
Elwyn Edwards16140
Alan Jones Evans1350
Aled Ll. Evans14130
Dylan Fernley842
Peter Antony Garlick550
Simon Glyn16150
Gareth Wyn Griffith870
E. Selwyn Griffiths13112
Alwyn Gruffydd1091
Annwen Hughes16151
John Brynmor Hughes20160
Louise Hughes17120
Richard Medwyn Hughes10100
Sian Wyn Hughes1471
Judith Mary Humphreys761
Nia Wyn Jeffreys540
Peredur Jenkins16140
Aeron M. Jones860
Aled Wyn Jones11100
Anne Lloyd Jones15150
Berwyn Parry Jones13100
Charles Wyn Jones12111
Elin Walker Jones990
Elwyn Jones661
Eric M. Jones14130
Huw Gruffydd Wyn Jones11110
Keith Jones640
Kevin Morris Jones660
Linda Ann Jones970
Sion W. Jones1260
Eryl Jones-Williams18170
Olaf Cai Larsen771
Beth Lawton870
I. Dilwyn Lloyd770
Dafydd Meurig12121
Dilwyn Morgan1380
Linda Morgan990
Dafydd Owen880
Dewi Owen11100
Edgar Wyn Owen13120
W. Roy Owen440
Jason Wayne Parry640
Nigel Pickavance632
Rheinallt Puw660
Peter Read1890
Dewi Wyn Roberts14130
Elfed Powell Roberts420
Gareth A. Roberts730
John Pughe Roberts15130
W. Gareth Roberts12103
Mair Rowlands1190
Paul John Rowlinson980
Angela Russell17160
Dyfrig L. Siencyn12120
Mike Stevens1280
Gareth Thomas14140
Ioan Thomas1090
Hefin Underwood750
Catrin Wager11101
Cemlyn Rees Williams760
Eirwyn Williams16150
Elfed Williams12121
Gareth Williams771
Gethin Glyn Williams12100
Gruffydd Williams16160
Owain Williams16131