Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago840
Menna Baines330
Freya Hannah Bentham220
Dylan Bullard220
Stephen W. Churchman13121
Steve Collings221
Annwen Daniels14120
Robert Glyn Daniels220
Anwen J. Davies1081
Elwyn Edwards14110
Alan Jones Evans1040
Aled Ll. Evans12111
Dylan Fernley532
Peter Antony Garlick220
Simon Glyn14130
Gareth Wyn Griffith660
E. Selwyn Griffiths19161
Alwyn Gruffydd11101
Annwen Hughes12101
John Brynmor Hughes11100
Louise Hughes1580
Richard Medwyn Hughes550
Sian Wyn Hughes1571
Judith Mary Humphreys330
Nia Wyn Jeffreys220
Peredur Jenkins17150
Aeron M. Jones660
Aled Wyn Jones760
Anne Lloyd Jones13130
Berwyn Parry Jones440
Charles Wyn Jones991
Elin Walker Jones880
Elwyn Jones221
Eric M. Jones15140
Huw Gruffydd Wyn Jones440
Keith Jones220
Kevin Morris Jones220
Linda Ann Jones1480
Sion W. Jones950
Eryl Jones-Williams21210
Olaf Cai Larsen221
Beth Lawton990
I. Dilwyn Lloyd440
Dafydd Meurig11111
Dilwyn Morgan1390
Linda Morgan760
Dafydd Owen220
Dewi Owen960
Edgar Wyn Owen650
W. Roy Owen651
Jason Wayne Parry220
Nigel Pickavance642
Rheinallt Puw330
Peter Read1340
Dewi Wyn Roberts540
Elfed Powell Roberts310
Gareth A. Roberts720
John Pughe Roberts14100
W. Gareth Roberts1292
Mair Rowlands970
Paul John Rowlinson440
Angela Russell20190
Dyfrig L. Siencyn13120
Mike Stevens1170
Gareth Thomas11110
Ioan Thomas10100
Hefin Underwood740
Catrin Wager331
Cemlyn Rees Williams320
Eirwyn Williams22210
Elfed Williams770
Gareth Williams221
Gethin Glyn Williams1060
Gruffydd Williams15140
Owain Williams961