Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago13100
Menna Baines10101
Freya Hannah Bentham990
Dylan Bullard950
Stephen W. Churchman20190
Steve Collings13110
Annwen Daniels16130
Robert Glyn Daniels12100
Anwen J. Davies1070
Elwyn Edwards20170
Alan Jones Evans12100
Aled Ll. Evans21150
Dylan Fernley430
Peter Antony Garlick15120
Simon Glyn26180
Gareth Wyn Griffith15130
E. Selwyn Griffiths1192
Alwyn Gruffydd17170
Annwen Hughes22210
John Brynmor Hughes21152
Louise Hughes1370
Richard Medwyn Hughes12101
Sian Wyn Hughes17150
Judith Mary Humphreys12100
Nia Wyn Jeffreys14131
Peredur Jenkins18160
Aeron M. Jones771
Aled Wyn Jones21210
Anne Lloyd Jones18150
Berwyn Parry Jones22180
Charles Wyn Jones13121
Elin Walker Jones13120
Elwyn Jones23211
Eric M. Jones16100
Huw Gruffydd Wyn Jones22170
Keith Jones1260
Kevin Morris Jones14140
Linda Ann Jones1050
Sion W. Jones1150
Eryl Jones-Williams19170
Olaf Cai Larsen21200
Beth Lawton15130
I. Dilwyn Lloyd1290
Dafydd Meurig15130
Dilwyn Morgan13110
Linda Morgan1160
Dafydd Owen14144
Dewi Owen13120
Edgar Wyn Owen25242
W. Roy Owen530
Jason Wayne Parry11100
Nigel Pickavance420
Rheinallt Puw13100
Peter Read18101
Dewi Wyn Roberts20202
Elfed Powell Roberts970
Gareth A. Roberts551
John Pughe Roberts1470
W. Gareth Roberts14110
Mair Rowlands1070
Paul John Rowlinson18180
Angela Russell21210
Dyfrig L. Siencyn14140
Mike Stevens1190
Gareth Thomas16130
Ioan Thomas16151
Hefin Underwood850
Catrin Wager19180
Cemlyn Rees Williams15120
Eirwyn Williams16150
Elfed Williams17160
Gareth Williams16150
Gethin Glyn Williams1580
Gruffydd Williams22220
Owain Williams19140