Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago870
Menna Baines550
Freya Hannah Bentham650
Dylan Bullard630
Stephen W. Churchman10100
Steve Collings850
Annwen Daniels980
Robert Glyn Daniels650
Anwen J. Davies650
Elwyn Edwards1190
Alan Jones Evans760
Aled Ll. Evans15130
Dylan Fernley220
Peter Antony Garlick750
Simon Glyn1580
Gareth Wyn Griffith980
E. Selwyn Griffiths860
Alwyn Gruffydd10100
Annwen Hughes12110
John Brynmor Hughes980
Louise Hughes830
Richard Medwyn Hughes771
Sian Wyn Hughes990
Judith Mary Humphreys760
Nia Wyn Jeffreys990
Peredur Jenkins11100
Aeron M. Jones440
Aled Wyn Jones990
Anne Lloyd Jones1190
Berwyn Parry Jones1080
Charles Wyn Jones770
Elin Walker Jones760
Elwyn Jones12110
Eric M. Jones1050
Huw Gruffydd Wyn Jones1290
Keith Jones740
Kevin Morris Jones770
Linda Ann Jones640
Sion W. Jones630
Eryl Jones-Williams11110
Olaf Cai Larsen12120
Beth Lawton870
I. Dilwyn Lloyd760
Dafydd Meurig880
Dilwyn Morgan870
Linda Morgan540
Dafydd Owen770
Dewi Owen970
Edgar Wyn Owen12110
W. Roy Owen320
Jason Wayne Parry660
Nigel Pickavance210
Rheinallt Puw770
Peter Read1150
Dewi Wyn Roberts11110
Elfed Powell Roberts730
Gareth A. Roberts331
John Pughe Roberts740
W. Gareth Roberts980
Mair Rowlands770
Paul John Rowlinson880
Angela Russell11110
Dyfrig L. Siencyn990
Mike Stevens650
Gareth Thomas980
Ioan Thomas11100
Hefin Underwood540
Catrin Wager10100
Cemlyn Rees Williams870
Eirwyn Williams10100
Elfed Williams1090
Gareth Williams970
Gethin Glyn Williams950
Gruffydd Williams13130
Owain Williams1060