Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago110
Menna Baines000
Freya Hannah Bentham000
Dylan Bullard000
Stephen W. Churchman000
Steve Collings000
Annwen Daniels000
Robert Glyn Daniels000
Anwen J. Davies000
Elwyn Edwards000
Alan Jones Evans000
Aled Ll. Evans000
Dylan Fernley000
Peter Antony Garlick000
Simon Glyn000
Gareth Wyn Griffith110
E. Selwyn Griffiths000
Alwyn Gruffydd000
Annwen Hughes000
John Brynmor Hughes000
Louise Hughes000
Richard Medwyn Hughes000
Sian Wyn Hughes000
Judith Mary Humphreys000
Nia Wyn Jeffreys000
Peredur Jenkins110
Aeron M. Jones000
Aled Wyn Jones000
Anne Lloyd Jones000
Berwyn Parry Jones000
Charles Wyn Jones000
Elin Walker Jones000
Elwyn Jones000
Eric M. Jones000
Huw Gruffydd Wyn Jones000
Keith Jones000
Kevin Morris Jones000
Linda Ann Jones000
Sion W. Jones000
Eryl Jones-Williams000
Olaf Cai Larsen000
Beth Lawton000
I. Dilwyn Lloyd000
Dafydd Meurig110
Dilwyn Morgan110
Linda Morgan000
Dafydd Owen000
Dewi Owen000
Edgar Wyn Owen000
W. Roy Owen000
Jason Wayne Parry000
Nigel Pickavance000
Rheinallt Puw000
Peter Read000
Dewi Wyn Roberts000
Elfed Powell Roberts000
Gareth A. Roberts000
John Pughe Roberts000
W. Gareth Roberts110
Mair Rowlands110
Paul John Rowlinson000
Angela Russell000
Dyfrig L. Siencyn110
Mike Stevens000
Gareth Thomas110
Ioan Thomas110
Hefin Underwood000
Catrin Wager000
Cemlyn Rees Williams000
Eirwyn Williams000
Elfed Williams000
Gareth Williams000
Gethin Glyn Williams000
Gruffydd Williams000
Owain Williams000