Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago13100
Menna Baines991
Freya Hannah Bentham990
Dylan Bullard840
Stephen W. Churchman19180
Steve Collings13110
Annwen Daniels15120
Robert Glyn Daniels12100
Anwen J. Davies1070
Elwyn Edwards18150
Alan Jones Evans1190
Aled Ll. Evans19150
Dylan Fernley430
Peter Antony Garlick15120
Simon Glyn25170
Gareth Wyn Griffith15130
E. Selwyn Griffiths1192
Alwyn Gruffydd16160
Annwen Hughes21200
John Brynmor Hughes18122
Louise Hughes1260
Richard Medwyn Hughes12101
Sian Wyn Hughes15130
Judith Mary Humphreys1080
Nia Wyn Jeffreys14130
Peredur Jenkins17150
Aeron M. Jones771
Aled Wyn Jones21210
Anne Lloyd Jones16140
Berwyn Parry Jones20160
Charles Wyn Jones11101
Elin Walker Jones11100
Elwyn Jones22211
Eric M. Jones1480
Huw Gruffydd Wyn Jones21170
Keith Jones1260
Kevin Morris Jones13130
Linda Ann Jones950
Sion W. Jones1150
Eryl Jones-Williams19170
Olaf Cai Larsen19180
Beth Lawton15130
I. Dilwyn Lloyd1180
Dafydd Meurig14130
Dilwyn Morgan13110
Linda Morgan1160
Dafydd Owen13134
Dewi Owen12110
Edgar Wyn Owen24231
W. Roy Owen530
Jason Wayne Parry11100
Nigel Pickavance420
Rheinallt Puw13100
Peter Read18101
Dewi Wyn Roberts18182
Elfed Powell Roberts970
Gareth A. Roberts551
John Pughe Roberts1360
W. Gareth Roberts14110
Mair Rowlands1070
Paul John Rowlinson16160
Angela Russell21210
Dyfrig L. Siencyn14140
Mike Stevens1090
Gareth Thomas14110
Ioan Thomas16151
Hefin Underwood750
Catrin Wager17160
Cemlyn Rees Williams15120
Eirwyn Williams14130
Elfed Williams15140
Gareth Williams16150
Gethin Glyn Williams1580
Gruffydd Williams21210
Owain Williams17120