Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago15120
Menna Baines981
Freya Hannah Bentham980
Dylan Bullard840
Stephen W. Churchman18170
Steve Collings14110
Annwen Daniels14100
Robert Glyn Daniels980
Anwen J. Davies1180
Elwyn Edwards16140
Alan Jones Evans1070
Aled Ll. Evans25231
Dylan Fernley330
Peter Antony Garlick12100
Simon Glyn28170
Gareth Wyn Griffith15131
E. Selwyn Griffiths12101
Alwyn Gruffydd17170
Annwen Hughes17140
John Brynmor Hughes17113
Louise Hughes1260
Richard Medwyn Hughes11111
Sian Wyn Hughes17160
Judith Mary Humphreys12121
Nia Wyn Jeffreys15150
Peredur Jenkins19180
Aeron M. Jones661
Aled Wyn Jones17160
Anne Lloyd Jones15130
Berwyn Parry Jones18160
Charles Wyn Jones1090
Elin Walker Jones1090
Elwyn Jones20191
Eric M. Jones1590
Huw Gruffydd Wyn Jones19130
Keith Jones1060
Kevin Morris Jones11111
Linda Ann Jones960
Sion W. Jones1141
Eryl Jones-Williams17170
Olaf Cai Larsen21200
Beth Lawton15140
I. Dilwyn Lloyd12110
Dafydd Meurig14130
Dilwyn Morgan13120
Linda Morgan860
Dafydd Owen13135
Dewi Owen12110
Edgar Wyn Owen21200
W. Roy Owen530
Jason Wayne Parry1380
Nigel Pickavance310
Rheinallt Puw13130
Peter Read1991
Dewi Wyn Roberts18183
Elfed Powell Roberts861
Gareth A. Roberts431
John Pughe Roberts1180
W. Gareth Roberts15110
Mair Rowlands12120
Paul John Rowlinson15150
Angela Russell16160
Dyfrig L. Siencyn14130
Mike Stevens760
Gareth Thomas16150
Ioan Thomas17150
Hefin Underwood740
Catrin Wager15150
Cemlyn Rees Williams16141
Eirwyn Williams15140
Elfed Williams15140
Gareth Williams18160
Gethin Glyn Williams1170
Gruffydd Williams24240
Owain Williams16110