Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago1290
Menna Baines860
Freya Hannah Bentham750
Dylan Bullard530
Stephen W. Churchman14130
Steve Collings1490
Annwen Daniels950
Robert Glyn Daniels550
Anwen J. Davies740
Elwyn Edwards11100
Alan Jones Evans530
Aled Ll. Evans22190
Dylan Fernley220
Peter Antony Garlick660
Simon Glyn24140
Gareth Wyn Griffith12100
E. Selwyn Griffiths1170
Alwyn Gruffydd13130
Annwen Hughes1070
John Brynmor Hughes1270
Louise Hughes950
Richard Medwyn Hughes771
Sian Wyn Hughes12110
Judith Mary Humphreys1090
Nia Wyn Jeffreys10100
Peredur Jenkins14130
Aeron M. Jones220
Aled Wyn Jones1090
Anne Lloyd Jones1090
Berwyn Parry Jones13110
Charles Wyn Jones650
Elin Walker Jones650
Elwyn Jones13120
Eric M. Jones1280
Huw Gruffydd Wyn Jones1580
Keith Jones1040
Kevin Morris Jones770
Linda Ann Jones420
Sion W. Jones920
Eryl Jones-Williams11110
Olaf Cai Larsen12110
Beth Lawton1090
I. Dilwyn Lloyd1090
Dafydd Meurig10100
Dilwyn Morgan990
Linda Morgan430
Dafydd Owen10100
Dewi Owen850
Edgar Wyn Owen16150
W. Roy Owen420
Jason Wayne Parry1260
Nigel Pickavance210
Rheinallt Puw990
Peter Read1460
Dewi Wyn Roberts13130
Elfed Powell Roberts640
Gareth A. Roberts321
John Pughe Roberts650
W. Gareth Roberts1280
Mair Rowlands11110
Paul John Rowlinson990
Angela Russell11110
Dyfrig L. Siencyn1090
Mike Stevens540
Gareth Thomas12120
Ioan Thomas14120
Hefin Underwood530
Catrin Wager11110
Cemlyn Rees Williams1291
Eirwyn Williams11100
Elfed Williams11100
Gareth Williams17130
Gethin Glyn Williams760
Gruffydd Williams20200
Owain Williams1280