Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago750
Menna Baines320
Freya Hannah Bentham320
Dylan Bullard210
Stephen W. Churchman540
Steve Collings540
Annwen Daniels310
Robert Glyn Daniels110
Anwen J. Davies310
Elwyn Edwards330
Alan Jones Evans110
Aled Ll. Evans440
Dylan Fernley110
Peter Antony Garlick220
Simon Glyn620
Gareth Wyn Griffith650
E. Selwyn Griffiths430
Alwyn Gruffydd440
Annwen Hughes310
John Brynmor Hughes620
Louise Hughes320
Richard Medwyn Hughes110
Sian Wyn Hughes440
Judith Mary Humphreys440
Nia Wyn Jeffreys440
Peredur Jenkins660
Aeron M. Jones110
Aled Wyn Jones430
Anne Lloyd Jones330
Berwyn Parry Jones440
Charles Wyn Jones220
Elin Walker Jones110
Elwyn Jones440
Eric M. Jones430
Huw Gruffydd Wyn Jones520
Keith Jones310
Kevin Morris Jones220
Linda Ann Jones110
Sion W. Jones410
Eryl Jones-Williams330
Olaf Cai Larsen430
Beth Lawton330
I. Dilwyn Lloyd440
Dafydd Meurig550
Dilwyn Morgan550
Linda Morgan100
Dafydd Owen330
Dewi Owen330
Edgar Wyn Owen660
W. Roy Owen210
Jason Wayne Parry610
Nigel Pickavance100
Rheinallt Puw330
Peter Read540
Dewi Wyn Roberts440
Elfed Powell Roberts110
Gareth A. Roberts100
John Pughe Roberts220
W. Gareth Roberts630
Mair Rowlands550
Paul John Rowlinson330
Angela Russell220
Dyfrig L. Siencyn540
Mike Stevens110
Gareth Thomas660
Ioan Thomas650
Hefin Underwood200
Catrin Wager330
Cemlyn Rees Williams440
Eirwyn Williams430
Elfed Williams440
Gareth Williams870
Gethin Glyn Williams110
Gruffydd Williams440
Owain Williams440