Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago15120
Menna Baines1190
Freya Hannah Bentham1280
Dylan Bullard840
Stephen W. Churchman17150
Steve Collings17110
Annwen Daniels15100
Robert Glyn Daniels980
Anwen J. Davies1180
Elwyn Edwards17140
Alan Jones Evans1280
Aled Ll. Evans28240
Dylan Fernley430
Peter Antony Garlick1190
Simon Glyn27160
Gareth Wyn Griffith16140
E. Selwyn Griffiths14100
Alwyn Gruffydd18180
Annwen Hughes17140
John Brynmor Hughes17110
Louise Hughes1360
Richard Medwyn Hughes13121
Sian Wyn Hughes16150
Judith Mary Humphreys13120
Nia Wyn Jeffreys15150
Peredur Jenkins21200
Aeron M. Jones650
Aled Wyn Jones17160
Anne Lloyd Jones16140
Berwyn Parry Jones18160
Charles Wyn Jones1190
Elin Walker Jones11100
Elwyn Jones20190
Eric M. Jones1590
Huw Gruffydd Wyn Jones24150
Keith Jones1470
Kevin Morris Jones10100
Linda Ann Jones1070
Sion W. Jones1250
Eryl Jones-Williams18180
Olaf Cai Larsen21200
Beth Lawton16150
I. Dilwyn Lloyd12110
Dafydd Meurig14140
Dilwyn Morgan14130
Linda Morgan850
Dafydd Owen14140
Dewi Owen15120
Edgar Wyn Owen20190
W. Roy Owen530
Jason Wayne Parry1470
Nigel Pickavance410
Rheinallt Puw13130
Peter Read20100
Dewi Wyn Roberts19190
Elfed Powell Roberts1170
Gareth A. Roberts531
John Pughe Roberts1290
W. Gareth Roberts15110
Mair Rowlands13120
Paul John Rowlinson17170
Angela Russell17170
Dyfrig L. Siencyn15140
Mike Stevens980
Gareth Thomas17160
Ioan Thomas17150
Hefin Underwood740
Catrin Wager16140
Cemlyn Rees Williams18151
Eirwyn Williams15140
Elfed Williams14130
Gareth Williams19150
Gethin Glyn Williams1480
Gruffydd Williams23230
Owain Williams16110