Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago13110
Menna Baines970
Freya Hannah Bentham870
Dylan Bullard640
Stephen W. Churchman16130
Steve Collings12110
Annwen Daniels1360
Robert Glyn Daniels950
Anwen J. Davies840
Elwyn Edwards17150
Alan Jones Evans1070
Aled Ll. Evans1591
Dylan Fernley530
Peter Antony Garlick1380
Simon Glyn18120
Gareth Wyn Griffith15140
E. Selwyn Griffiths961
Alwyn Gruffydd16160
Annwen Hughes17170
John Brynmor Hughes20120
Louise Hughes1180
Richard Medwyn Hughes1290
Sian Wyn Hughes1291
Judith Mary Humphreys1170
Nia Wyn Jeffreys14121
Peredur Jenkins16150
Aeron M. Jones771
Aled Wyn Jones19170
Anne Lloyd Jones14110
Berwyn Parry Jones21160
Charles Wyn Jones12111
Elin Walker Jones13130
Elwyn Jones21190
Eric M. Jones1390
Huw Gruffydd Wyn Jones22160
Keith Jones1140
Kevin Morris Jones11111
Linda Ann Jones820
Sion W. Jones1260
Eryl Jones-Williams16130
Olaf Cai Larsen19170
Beth Lawton15140
I. Dilwyn Lloyd1180
Dafydd Meurig15120
Dilwyn Morgan13110
Linda Morgan930
Dafydd Owen14141
Dewi Owen11100
Edgar Wyn Owen22224
W. Roy Owen520
Jason Wayne Parry1190
Nigel Pickavance520
Rheinallt Puw1250
Peter Read16100
Dewi Wyn Roberts17171
Elfed Powell Roberts990
Gareth A. Roberts550
John Pughe Roberts1380
W. Gareth Roberts1360
Mair Rowlands720
Paul John Rowlinson19180
Angela Russell18170
Dyfrig L. Siencyn13130
Mike Stevens1080
Gareth Thomas15120
Ioan Thomas13131
Hefin Underwood640
Catrin Wager18160
Cemlyn Rees Williams15100
Eirwyn Williams13120
Elfed Williams14140
Gareth Williams14140
Gethin Glyn Williams1350
Gruffydd Williams16150
Owain Williams17140