Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago16120
Menna Baines970
Freya Hannah Bentham1060
Dylan Bullard760
Stephen W. Churchman17130
Steve Collings1290
Annwen Daniels1170
Robert Glyn Daniels860
Anwen J. Davies950
Elwyn Edwards15110
Alan Jones Evans940
Aled Ll. Evans15131
Dylan Fernley420
Peter Antony Garlick760
Simon Glyn1990
Gareth Wyn Griffith16141
E. Selwyn Griffiths1490
Alwyn Gruffydd15150
Annwen Hughes14120
John Brynmor Hughes1671
Louise Hughes1361
Richard Medwyn Hughes11100
Sian Wyn Hughes13100
Judith Mary Humphreys1190
Nia Wyn Jeffreys11110
Peredur Jenkins23201
Aeron M. Jones530
Aled Wyn Jones16140
Anne Lloyd Jones15140
Berwyn Parry Jones17150
Charles Wyn Jones950
Elin Walker Jones660
Elwyn Jones12121
Eric M. Jones15130
Huw Gruffydd Wyn Jones20140
Keith Jones1050
Kevin Morris Jones771
Linda Ann Jones661
Sion W. Jones1130
Eryl Jones-Williams14140
Olaf Cai Larsen14130
Beth Lawton11100
I. Dilwyn Lloyd12110
Dafydd Meurig14140
Dilwyn Morgan15140
Linda Morgan630
Dafydd Owen880
Dewi Owen12100
Edgar Wyn Owen18180
W. Roy Owen420
Jason Wayne Parry1480
Nigel Pickavance410
Rheinallt Puw880
Peter Read18130
Dewi Wyn Roberts15152
Elfed Powell Roberts660
Gareth A. Roberts310
John Pughe Roberts1180
W. Gareth Roberts17110
Mair Rowlands17150
Paul John Rowlinson14140
Angela Russell12120
Dyfrig L. Siencyn17140
Mike Stevens860
Gareth Thomas19180
Ioan Thomas17140
Hefin Underwood630
Catrin Wager14120
Cemlyn Rees Williams12110
Eirwyn Williams13110
Elfed Williams10101
Gareth Williams17150
Gethin Glyn Williams1370
Gruffydd Williams14130
Owain Williams15130