Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago1290
Menna Baines991
Freya Hannah Bentham990
Dylan Bullard840
Stephen W. Churchman19180
Steve Collings13110
Annwen Daniels15120
Robert Glyn Daniels1190
Anwen J. Davies1070
Elwyn Edwards18150
Alan Jones Evans1190
Aled Ll. Evans17130
Dylan Fernley430
Peter Antony Garlick15120
Simon Glyn24170
Gareth Wyn Griffith14120
E. Selwyn Griffiths1082
Alwyn Gruffydd15150
Annwen Hughes20190
John Brynmor Hughes18122
Louise Hughes1260
Richard Medwyn Hughes1191
Sian Wyn Hughes15130
Judith Mary Humphreys1080
Nia Wyn Jeffreys14130
Peredur Jenkins15140
Aeron M. Jones771
Aled Wyn Jones21210
Anne Lloyd Jones16140
Berwyn Parry Jones20160
Charles Wyn Jones11101
Elin Walker Jones11100
Elwyn Jones22211
Eric M. Jones1370
Huw Gruffydd Wyn Jones21170
Keith Jones1260
Kevin Morris Jones13130
Linda Ann Jones950
Sion W. Jones1150
Eryl Jones-Williams18160
Olaf Cai Larsen19180
Beth Lawton15130
I. Dilwyn Lloyd1180
Dafydd Meurig13120
Dilwyn Morgan12100
Linda Morgan1160
Dafydd Owen13134
Dewi Owen12110
Edgar Wyn Owen24231
W. Roy Owen530
Jason Wayne Parry11100
Nigel Pickavance420
Rheinallt Puw13100
Peter Read18101
Dewi Wyn Roberts17172
Elfed Powell Roberts970
Gareth A. Roberts551
John Pughe Roberts1360
W. Gareth Roberts1290
Mair Rowlands850
Paul John Rowlinson16160
Angela Russell19190
Dyfrig L. Siencyn12120
Mike Stevens1090
Gareth Thomas1290
Ioan Thomas14131
Hefin Underwood750
Catrin Wager17160
Cemlyn Rees Williams15120
Eirwyn Williams14130
Elfed Williams14130
Gareth Williams14130
Gethin Glyn Williams1470
Gruffydd Williams20200
Owain Williams17120