Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago13100
Menna Baines760
Freya Hannah Bentham650
Dylan Bullard750
Stephen W. Churchman18150
Steve Collings10101
Annwen Daniels1190
Robert Glyn Daniels1080
Anwen J. Davies1070
Elwyn Edwards15130
Alan Jones Evans1330
Aled Ll. Evans14131
Dylan Fernleyn/an/an/a
Peter Antony Garlick760
Simon Glyn19140
Gareth Wyn Griffith13111
E. Selwyn Griffiths1180
Alwyn Gruffydd1091
Annwen Hughes14141
John Brynmor Hughes19131
Louise Hughes14100
Richard Medwyn Hughes15150
Sian Wyn Hughes15110
Judith Mary Humphreys971
Nia Wyn Jeffreys870
Peredur Jenkins21181
Aeron M. Jones960
Aled Wyn Jones16140
Anne Lloyd Jones12110
Berwyn Parry Jones19141
Charles Wyn Jones1180
Elin Walker Jones880
Elwyn Jones773
Eric M. Jones13121
Huw Gruffydd Wyn Jones17170
Keith Jones950
Kevin Morris Jones772
Linda Ann Jones771
Sion W. Jones1250
Eryl Jones-Williams17150
Olaf Cai Larsen10102
Beth Lawton970
I. Dilwyn Lloyd10101
Dafydd Meurig14140
Dilwyn Morgan1390
Linda Morgan870
Dafydd Owen11110
Dewi Owen870
Edgar Wyn Owen19181
W. Roy Owen430
Jason Wayne Parry971
Nigel Pickavance620
Rheinallt Puw990
Peter Read21150
Dewi Wyn Roberts20192
Elfed Powell Roberts750
Gareth A. Roberts520
John Pughe Roberts13100
W. Gareth Roberts15121
Mair Rowlands15140
Paul John Rowlinson12110
Angela Russell14140
Dyfrig L. Siencyn15130
Mike Stevens960
Gareth Thomas18170
Ioan Thomas14111
Hefin Underwood640
Catrin Wager16151
Cemlyn Rees Williams981
Eirwyn Williams12100
Elfed Williams993
Gareth Williams12121
Gethin Glyn Williams14110
Gruffydd Williams14130
Owain Williams16161