Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago1081
Menna Baines870
Freya Hannah Bentham540
Dylan Bullard430
Stephen W. Churchman18160
Steve Collings1070
Annwen Daniels871
Robert Glyn Daniels970
Anwen J. Davies1061
Elwyn Edwards16150
Alan Jones Evans980
Aled Ll. Evans1180
Dylan Fernley320
Peter Antony Garlick642
Simon Glyn1890
Gareth Wyn Griffith14140
E. Selwyn Griffiths870
Alwyn Gruffydd12120
Annwen Hughes19180
John Brynmor Hughes23141
Louise Hughes1090
Richard Medwyn Hughes1350
Judith Mary Humphreys970
Nia Wyn Jeffreys13130
Peredur Jenkins10100
Aeron M. Jones440
Aled Wyn Jones15130
Anne Lloyd Jones12110
Berwyn Parry Jones19180
Charles Wyn Jones870
Elin Walker Jones17130
Elwyn Jones14140
Eric M. Jones14140
Gareth Jones12120
Huw Gruffydd Wyn Jones16110
Keith Jones540
Kevin Morris Jones980
Linda Ann Jones810
Sion W. Jones910
Eryl Jones-Williams19160
Olaf Cai Larsen16140
Beth Lawton12110
I. Dilwyn Lloyd1070
Dafydd Meurig12121
Dilwyn Morgan1060
Linda Morgan600
Dafydd Owen17170
Dewi Owen650
Edgar Wyn Owen28241
W. Roy Owen530
Jason Wayne Parry1390
Nigel Pickavance320
Rheinallt Puw520
Peter Read1980
Dewi Wyn Roberts17160
Elfed Powell Roberts840
Gareth A. Roberts13100
John Pughe Roberts12100
W. Gareth Roberts520
Mair Rowlands741
Paul John Rowlinson15150
Angela Russell26240
Dyfrig L. Siencyn17150
Mike Stevens1060
Gareth Thomas1090
Ioan Thomas1292
Hefin Underwood530
Catrin Wager1280
Cemlyn Rees Williams1290
Eirwyn Williams13130
Elfed Williams15150
Gareth Williams13110
Gethin Glyn Williams1290
Gruffydd Williams15140
Owain Williams18160