Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago1390
Menna Baines761
Freya Hannah Bentham880
Dylan Bullard730
Stephen W. Churchman20190
Steve Collings13110
Annwen Daniels16120
Robert Glyn Daniels1190
Anwen J. Davies1070
Elwyn Edwards18150
Alan Jones Evans1170
Aled Ll. Evans22200
Dylan Fernley320
Peter Antony Garlick13100
Simon Glyn29210
Gareth Wyn Griffith15140
E. Selwyn Griffiths962
Alwyn Gruffydd14140
Annwen Hughes20190
John Brynmor Hughes15103
Louise Hughes1260
Richard Medwyn Hughes12111
Sian Wyn Hughes16140
Judith Mary Humphreys980
Nia Wyn Jeffreys13120
Peredur Jenkins20190
Aeron M. Jones551
Aled Wyn Jones18180
Anne Lloyd Jones15130
Berwyn Parry Jones18150
Charles Wyn Jones981
Elin Walker Jones11100
Elwyn Jones20191
Eric M. Jones1480
Huw Gruffydd Wyn Jones18140
Keith Jones1150
Kevin Morris Jones12120
Linda Ann Jones1050
Sion W. Jones1040
Eryl Jones-Williams18170
Olaf Cai Larsen19180
Beth Lawton14120
I. Dilwyn Lloyd1190
Dafydd Meurig13130
Dilwyn Morgan13110
Linda Morgan1060
Dafydd Owen14145
Dewi Owen1090
Edgar Wyn Owen22210
W. Roy Owen420
Jason Wayne Parry1190
Nigel Pickavance310
Rheinallt Puw14110
Peter Read21101
Dewi Wyn Roberts16163
Elfed Powell Roberts860
Gareth A. Roberts441
John Pughe Roberts1170
W. Gareth Roberts14120
Mair Rowlands11100
Paul John Rowlinson13130
Angela Russell18180
Dyfrig L. Siencyn14130
Mike Stevens980
Gareth Thomas15130
Ioan Thomas16151
Hefin Underwood650
Catrin Wager17170
Cemlyn Rees Williams14121
Eirwyn Williams14130
Elfed Williams14130
Gareth Williams13120
Gethin Glyn Williams1380
Gruffydd Williams25250
Owain Williams16110