Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago14111
Menna Baines770
Freya Hannah Bentham870
Dylan Bullard630
Stephen W. Churchman18130
Steve Collings1380
Annwen Daniels1170
Robert Glyn Daniels970
Anwen J. Davies1050
Elwyn Edwards15100
Alan Jones Evans860
Aled Ll. Evans13130
Dylan Fernley330
Peter Antony Garlick1191
Simon Glyn15110
Gareth Wyn Griffith13130
E. Selwyn Griffiths1080
Alwyn Gruffydd13130
Annwen Hughes16140
John Brynmor Hughes20170
Louise Hughes1080
Richard Medwyn Hughes1060
Judith Mary Humphreys1190
Nia Wyn Jeffreys14140
Peredur Jenkins16151
Aeron M. Jones552
Aled Wyn Jones15140
Anne Lloyd Jones14110
Berwyn Parry Jones15110
Charles Wyn Jones980
Elin Walker Jones1291
Elwyn Jones15130
Eric M. Jones13130
Gareth Jones110
Huw Gruffydd Wyn Jones14110
Keith Jones731
Kevin Morris Jones10100
Linda Ann Jones920
Sion W. Jones1040
Eryl Jones-Williams18130
Olaf Cai Larsen18180
Beth Lawton16150
I. Dilwyn Lloyd11100
Dafydd Meurig12110
Dilwyn Morgan14120
Linda Morgan850
Dafydd Owen14120
Dewi Owen850
Edgar Wyn Owen26253
W. Roy Owen520
Jason Wayne Parry12100
Nigel Pickavance320
Rheinallt Puw740
Peter Read21140
Dewi Wyn Roberts16150
Elfed Powell Roberts770
Gareth A. Roberts10100
John Pughe Roberts1170
W. Gareth Roberts1390
Mair Rowlands650
Paul John Rowlinson13120
Angela Russell17170
Dyfrig L. Siencyn16140
Mike Stevens1060
Gareth Thomas15150
Ioan Thomas15150
Hefin Underwood850
Catrin Wager1490
Cemlyn Rees Williams14110
Eirwyn Williams12100
Elfed Williams13131
Gareth Williams14140
Gethin Glyn Williams1060
Gruffydd Williams15150
Owain Williams16120