Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago13101
Menna Baines980
Freya Hannah Bentham870
Dylan Bullard640
Stephen W. Churchman20170
Steve Collings1380
Annwen Daniels1081
Robert Glyn Daniels1080
Anwen J. Davies1171
Elwyn Edwards17160
Alan Jones Evans1090
Aled Ll. Evans15130
Dylan Fernley430
Peter Antony Garlick862
Simon Glyn19110
Gareth Wyn Griffith16160
E. Selwyn Griffiths1190
Alwyn Gruffydd16160
Annwen Hughes18170
John Brynmor Hughes22171
Louise Hughes11100
Richard Medwyn Hughes1460
Judith Mary Humphreys13100
Nia Wyn Jeffreys16160
Peredur Jenkins14130
Aeron M. Jones550
Aled Wyn Jones17150
Anne Lloyd Jones14130
Berwyn Parry Jones20180
Charles Wyn Jones1090
Elin Walker Jones18140
Elwyn Jones18170
Eric M. Jones16160
Gareth Jones990
Huw Gruffydd Wyn Jones18130
Keith Jones650
Kevin Morris Jones11100
Linda Ann Jones910
Sion W. Jones1120
Eryl Jones-Williams18150
Olaf Cai Larsen20180
Beth Lawton16150
I. Dilwyn Lloyd1290
Dafydd Meurig14131
Dilwyn Morgan1280
Linda Morgan710
Dafydd Owen16160
Dewi Owen860
Edgar Wyn Owen31272
W. Roy Owen520
Jason Wayne Parry1390
Nigel Pickavance430
Rheinallt Puw620
Peter Read23130
Dewi Wyn Roberts20190
Elfed Powell Roberts1170
Gareth A. Roberts13110
John Pughe Roberts14120
W. Gareth Roberts720
Mair Rowlands960
Paul John Rowlinson17170
Angela Russell25230
Dyfrig L. Siencyn20180
Mike Stevens1170
Gareth Thomas13120
Ioan Thomas16132
Hefin Underwood740
Catrin Wager1390
Cemlyn Rees Williams16120
Eirwyn Williams14130
Elfed Williams15150
Gareth Williams13110
Gethin Glyn Williams13100
Gruffydd Williams16160
Owain Williams18150