Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago12100
Menna Baines1080
Freya Hannah Bentham870
Dylan Bullard530
Stephen W. Churchman15130
Steve Collings12110
Annwen Daniels1480
Robert Glyn Daniels860
Anwen J. Davies1060
Elwyn Edwards15130
Alan Jones Evans1070
Aled Ll. Evans1591
Dylan Fernley420
Peter Antony Garlick1280
Simon Glyn18120
Gareth Wyn Griffith14130
E. Selwyn Griffiths851
Alwyn Gruffydd14140
Annwen Hughes16160
John Brynmor Hughes18111
Louise Hughes1070
Richard Medwyn Hughes1290
Sian Wyn Hughes14121
Judith Mary Humphreys1060
Nia Wyn Jeffreys14120
Peredur Jenkins15140
Aeron M. Jones661
Aled Wyn Jones17170
Anne Lloyd Jones12110
Berwyn Parry Jones19160
Charles Wyn Jones981
Elin Walker Jones12120
Elwyn Jones21200
Eric M. Jones1170
Huw Gruffydd Wyn Jones21150
Keith Jones1150
Kevin Morris Jones991
Linda Ann Jones940
Sion W. Jones1040
Eryl Jones-Williams17140
Olaf Cai Larsen21190
Beth Lawton17160
I. Dilwyn Lloyd1080
Dafydd Meurig14110
Dilwyn Morgan12100
Linda Morgan840
Dafydd Owen15152
Dewi Owen11100
Edgar Wyn Owen21212
W. Roy Owen420
Jason Wayne Parry1090
Nigel Pickavance410
Rheinallt Puw1360
Peter Read17111
Dewi Wyn Roberts16161
Elfed Powell Roberts1080
Gareth A. Roberts440
John Pughe Roberts1160
W. Gareth Roberts1270
Mair Rowlands610
Paul John Rowlinson19190
Angela Russell18170
Dyfrig L. Siencyn12120
Mike Stevens850
Gareth Thomas13100
Ioan Thomas12121
Hefin Underwood530
Catrin Wager17150
Cemlyn Rees Williams16120
Eirwyn Williams11100
Elfed Williams12120
Gareth Williams14130
Gethin Glyn Williams1050
Gruffydd Williams16160
Owain Williams15120