Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago1390
Menna Baines860
Freya Hannah Bentham960
Dylan Bullard840
Stephen W. Churchman17130
Steve Collings1190
Annwen Daniels1250
Robert Glyn Daniels850
Anwen J. Davies1040
Elwyn Edwards16140
Alan Jones Evans1070
Aled Ll. Evans18121
Dylan Fernley530
Peter Antony Garlick1170
Simon Glyn1680
Gareth Wyn Griffith15141
E. Selwyn Griffiths1170
Alwyn Gruffydd18180
Annwen Hughes12120
John Brynmor Hughes20150
Louise Hughes14100
Richard Medwyn Hughes1290
Sian Wyn Hughes841
Judith Mary Humphreys1160
Nia Wyn Jeffreys15141
Peredur Jenkins16151
Aeron M. Jones760
Aled Wyn Jones19150
Anne Lloyd Jones16100
Berwyn Parry Jones21170
Charles Wyn Jones13110
Elin Walker Jones12121
Elwyn Jones19160
Eric M. Jones15120
Huw Gruffydd Wyn Jones22170
Keith Jones1050
Kevin Morris Jones10101
Linda Ann Jones920
Sion W. Jones1160
Eryl Jones-Williams14110
Olaf Cai Larsen20190
Beth Lawton16150
I. Dilwyn Lloyd13100
Dafydd Meurig15121
Dilwyn Morgan14110
Linda Morgan850
Dafydd Owen11110
Dewi Owen1190
Edgar Wyn Owen21217
W. Roy Owen630
Jason Wayne Parry1090
Nigel Pickavance520
Rheinallt Puw930
Peter Read14100
Dewi Wyn Roberts16162
Elfed Powell Roberts10100
Gareth A. Roberts870
John Pughe Roberts1470
W. Gareth Roberts1350
Mair Rowlands840
Paul John Rowlinson18140
Angela Russell17160
Dyfrig L. Siencyn14130
Mike Stevens850
Gareth Thomas16140
Ioan Thomas14120
Hefin Underwood850
Catrin Wager18130
Cemlyn Rees Williams19130
Eirwyn Williams15140
Elfed Williams13122
Gareth Williams14130
Gethin Glyn Williams1350
Gruffydd Williams16140
Owain Williams17130