Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago15120
Menna Baines1080
Freya Hannah Bentham1070
Dylan Bullard870
Stephen W. Churchman19150
Steve Collings1490
Annwen Daniels950
Robert Glyn Daniels1090
Anwen J. Davies740
Elwyn Edwards16120
Alan Jones Evans740
Aled Ll. Evans25231
Dylan Fernley530
Peter Antony Garlick990
Simon Glyn28180
Gareth Wyn Griffith15131
E. Selwyn Griffiths16120
Alwyn Gruffydd18180
Annwen Hughes16140
John Brynmor Hughes18100
Louise Hughes1171
Richard Medwyn Hughes11101
Sian Wyn Hughes13100
Judith Mary Humphreys12110
Nia Wyn Jeffreys13130
Peredur Jenkins22191
Aeron M. Jones530
Aled Wyn Jones16150
Anne Lloyd Jones16140
Berwyn Parry Jones19150
Charles Wyn Jones1070
Elin Walker Jones660
Elwyn Jones14141
Eric M. Jones17140
Huw Gruffydd Wyn Jones21150
Keith Jones1260
Kevin Morris Jones991
Linda Ann Jones540
Sion W. Jones1240
Eryl Jones-Williams14140
Olaf Cai Larsen13120
Beth Lawton1090
I. Dilwyn Lloyd13110
Dafydd Meurig13130
Dilwyn Morgan13130
Linda Morgan740
Dafydd Owen990
Dewi Owen12100
Edgar Wyn Owen20190
W. Roy Owen530
Jason Wayne Parry1590
Nigel Pickavance520
Rheinallt Puw880
Peter Read17120
Dewi Wyn Roberts19191
Elfed Powell Roberts440
Gareth A. Roberts421
John Pughe Roberts1190
W. Gareth Roberts17120
Mair Rowlands17150
Paul John Rowlinson14140
Angela Russell15150
Dyfrig L. Siencyn15131
Mike Stevens970
Gareth Thomas17170
Ioan Thomas18150
Hefin Underwood740
Catrin Wager16140
Cemlyn Rees Williams13111
Eirwyn Williams14130
Elfed Williams12121
Gareth Williams19170
Gethin Glyn Williams1590
Gruffydd Williams23230
Owain Williams17130