Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago1390
Menna Baines850
Freya Hannah Bentham850
Dylan Bullard620
Stephen W. Churchman16120
Steve Collings1180
Annwen Daniels1140
Robert Glyn Daniels740
Anwen J. Davies920
Elwyn Edwards14120
Alan Jones Evans950
Aled Ll. Evans13111
Dylan Fernley420
Peter Antony Garlick950
Simon Glyn1250
Gareth Wyn Griffith15141
E. Selwyn Griffiths1060
Alwyn Gruffydd14140
Annwen Hughes11110
John Brynmor Hughes16110
Louise Hughes1390
Richard Medwyn Hughes1070
Sian Wyn Hughes521
Judith Mary Humphreys950
Nia Wyn Jeffreys15140
Peredur Jenkins16161
Aeron M. Jones542
Aled Wyn Jones14100
Anne Lloyd Jones1370
Berwyn Parry Jones18150
Charles Wyn Jones870
Elin Walker Jones12112
Elwyn Jones16140
Eric M. Jones13100
Huw Gruffydd Wyn Jones18140
Keith Jones941
Kevin Morris Jones881
Linda Ann Jones810
Sion W. Jones1050
Eryl Jones-Williams12100
Olaf Cai Larsen17160
Beth Lawton15130
I. Dilwyn Lloyd1290
Dafydd Meurig15121
Dilwyn Morgan14110
Linda Morgan750
Dafydd Owen11100
Dewi Owen970
Edgar Wyn Owen20205
W. Roy Owen520
Jason Wayne Parry1090
Nigel Pickavance410
Rheinallt Puw930
Peter Read16100
Dewi Wyn Roberts12122
Elfed Powell Roberts990
Gareth A. Roberts980
John Pughe Roberts1170
W. Gareth Roberts1360
Mair Rowlands740
Paul John Rowlinson14100
Angela Russell15140
Dyfrig L. Siencyn14130
Mike Stevens740
Gareth Thomas15140
Ioan Thomas14120
Hefin Underwood650
Catrin Wager16110
Cemlyn Rees Williams18120
Eirwyn Williams13120
Elfed Williams11103
Gareth Williams14130
Gethin Glyn Williams1040
Gruffydd Williams15130
Owain Williams16130