Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago16120
Menna Baines1090
Freya Hannah Bentham1190
Dylan Bullard920
Stephen W. Churchman22170
Steve Collings1370
Annwen Daniels1170
Robert Glyn Daniels1280
Anwen J. Davies1130
Elwyn Edwards19140
Alan Jones Evans1070
Aled Ll. Evans20190
Dylan Fernley430
Peter Antony Garlick14110
Simon Glyn17110
Gareth Wyn Griffith16161
E. Selwyn Griffiths15120
Alwyn Gruffydd21210
Annwen Hughes17150
John Brynmor Hughes20150
Louise Hughes1390
Richard Medwyn Hughes1380
Sian Wyn Hughes620
Judith Mary Humphreys15110
Nia Wyn Jeffreys18180
Peredur Jenkins20202
Aeron M. Jones652
Aled Wyn Jones21160
Anne Lloyd Jones17100
Berwyn Parry Jones22170
Charles Wyn Jones12110
Elin Walker Jones15122
Elwyn Jones23210
Eric M. Jones16140
Huw Gruffydd Wyn Jones20160
Keith Jones1241
Kevin Morris Jones14140
Linda Ann Jones910
Sion W. Jones1170
Eryl Jones-Williams15120
Olaf Cai Larsen22220
Beth Lawton20180
I. Dilwyn Lloyd13110
Dafydd Meurig16141
Dilwyn Morgan17140
Linda Morgan1170
Dafydd Owen1190
Dewi Owen1180
Edgar Wyn Owen27277
W. Roy Owen630
Jason Wayne Parry1090
Nigel Pickavance420
Rheinallt Puw850
Peter Read18110
Dewi Wyn Roberts20202
Elfed Powell Roberts10100
Gareth A. Roberts12110
John Pughe Roberts1370
W. Gareth Roberts16100
Mair Rowlands970
Paul John Rowlinson19140
Angela Russell18180
Dyfrig L. Siencyn17150
Mike Stevens1490
Gareth Thomas18180
Ioan Thomas18160
Hefin Underwood970
Catrin Wager19130
Cemlyn Rees Williams22170
Eirwyn Williams15130
Elfed Williams13123
Gareth Williams16150
Gethin Glyn Williams1690
Gruffydd Williams20180
Owain Williams21160