Nefyn (Tref)

Aelodaeth

Clerk

Rhian Hughes-Jones

Clerc Cyngor Tref Nefyn
Craig y Môr
Ffordd Dewi Sant
Nefyn, Pwllheli
LL53 6EA

Ffôn symudol: 07748906651

E-bost cartref:  clercctnefyn@gmail.com