Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Dwyryd, Penrhyndeudraeth

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Peter Read Aelod Ymddiheuriadau
Angela Russell Eilydd Mynychwyd