Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Rhonwen Jones
01286 679780
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Gareth Jones Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Richard Medwyn Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Is-Gadeirydd Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Cadeirydd Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Ymddiheuriadau
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Ymddiheuriadau
Peter Read Aelod Ymddiheuriadau
Sedd Wag - Annibynnol Unedig Gwynedd Aelod Disgwyliedig
Sedd Wag - Aelod Unigol Aelod Disgwyliedig
Sedd Wag - Plaid Cymru Aelod Disgwyliedig