Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Sion Owen
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Simon Glyn ex-Officio Disgwyliedig
Annwen Daniels Aelod Disgwyliedig
Anwen J. Davies Aelod Disgwyliedig
Annwen Hughes Aelod Disgwyliedig
John Brynmor Hughes Aelod Disgwyliedig
Anne Lloyd Jones Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Charles Wyn Jones Aelod Disgwyliedig
Linda Ann Jones Aelod Disgwyliedig
Olaf Cai Larsen Aelod Disgwyliedig
Dewi Owen Cadeirydd Disgwyliedig
Dewi Wyn Roberts Aelod Disgwyliedig
Hefin Underwood Aelod Disgwyliedig
Judith Mary Humphreys Aelod Disgwyliedig
Edgar Wyn Owen Aelod Disgwyliedig
Eryl Jones-Williams Aelod Disgwyliedig
Mair Rowlands Aelod Disgwyliedig