Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Freya Hannah Bentham Aelod Disgwyliedig
Steve Collings Aelod Disgwyliedig
Aled Ll. Evans Aelod Disgwyliedig
E. Selwyn Griffiths Aelod Disgwyliedig
Alwyn Gruffydd Aelod Disgwyliedig
Judith Mary Humphreys Aelod Disgwyliedig
Elin Walker Jones Aelod Disgwyliedig
Elwyn Jones Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Gareth Jones Aelod Disgwyliedig
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Disgwyliedig
Olaf Cai Larsen Aelod Disgwyliedig
Beth Lawton Aelod Disgwyliedig
Dewi Owen Aelod Disgwyliedig
Elfed Powell Roberts Aelod Disgwyliedig
Mair Rowlands Aelod Disgwyliedig
Paul John Rowlinson Cadeirydd Disgwyliedig
Gareth Williams Aelod Disgwyliedig
Dylan Davies Aelod Disgwyliedig
Anest Gray Frazer Aelod Disgwyliedig
David Healey Aelod Disgwyliedig
Dilwyn Elis Hughes Aelod Disgwyliedig
Karen Vaughan Jones Aelod Disgwyliedig
Dewi Wyn Roberts Aelod Disgwyliedig