Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Freya Hannah Bentham Aelod Mynychwyd
Steve Collings Aelod Mynychwyd
Aled Ll. Evans Aelod Mynychwyd
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Judith Mary Humphreys Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Ymddiheuriadau
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Ymddiheuriadau
Paul John Rowlinson Cadeirydd Mynychwyd
Gareth Williams Aelod Ymddiheuriadau
Anest Gray Frazer Cyfetholedig Absennol
Dylan Davies Cyfetholedig Absennol
Karen Vaughan Jones Cyfetholedig Absennol
Dilwyn Elis Hughes Cyfetholedig Mynychwyd
David Healey Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Vacant Seat Cyfetholedig Disgwyliedig
Vacant Seat Cyfetholedig Disgwyliedig