Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Ystafell Gwyrfai, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Edgar Wyn Owen ex-Officio Disgwyliedig
Annwen Daniels ex-Officio Disgwyliedig
John Brynmor Hughes Aelod Disgwyliedig
Stephen W. Churchman Aelod Disgwyliedig
John Pughe Roberts Aelod Disgwyliedig
Aled Wyn Jones Aelod Disgwyliedig
Simon Glyn Aelod Disgwyliedig
Peredur Jenkins Aelod Disgwyliedig
Peter Read Aelod Disgwyliedig
Cynghorydd David Cowans Cyfetholedig Disgwyliedig
Cynghorydd Robin Wyn Williams Cyfetholedig Disgwyliedig