Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Ystafell Gwyrfai, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Edgar Wyn Owen ex-Officio Disgwyliedig
Annwen Daniels ex-Officio Disgwyliedig
John Brynmor Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Aled Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Aelod Mynychwyd
Peter Read Aelod Ymddiheuriadau
Councillor David Cowans Cyfetholedig Mynychwyd
Councillor Robin Wyn Williams Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd