Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Dafydd Orwig - Swyddfeydd y Cyngor

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Craig ab Iago Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
Endaf Cooke Aelod Absennol
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Ymddiheuriadau
Lesley Day Aelod Mynychwyd
Gwynfor Edwards Aelod Mynychwyd
Dyfed Wyn Edwards Aelod Mynychwyd
Elwyn Edwards Aelod Mynychwyd
Trevor Edwards Aelod Mynychwyd
Thomas G. Ellis Aelod Mynychwyd
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Aled Ll. Evans Aelod Mynychwyd
Jean Forsyth Aelod Mynychwyd
Gweno Glyn Aelod Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Mynychwyd
Gwen Griffith Aelod Mynychwyd
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Sian Gwenllian Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Christopher Hughes Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Louise Hughes Aelod Mynychwyd
Sian Wyn Hughes Aelod Mynychwyd
Jason Humphreys Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Aelod Mynychwyd
Aeron M. Jones Aelod Mynychwyd
Aled Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Brian Jones Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Dyfrig Jones Aelod Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
John Wynn Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Ymddiheuriadau
Sion W. Jones Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
I. Dilwyn Lloyd Aelod Mynychwyd
June Marshall Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Cadeirydd Mynychwyd
Linda Morgan Aelod Mynychwyd
Christopher James O’Neal Aelod Ymddiheuriadau
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Michael Sol Owen Aelod Mynychwyd
W. Roy Owen Aelod Mynychwyd
W. Tudor Owen Aelod Mynychwyd
Nigel Pickavance Aelod Absennol
Peter Read Aelod Ymddiheuriadau
E. Caerwyn Roberts Aelod Mynychwyd
Gareth A. Roberts Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
W. Gareth Roberts Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Dyfrig L. Siencyn Aelod Mynychwyd
Mike Stevens Aelod Mynychwyd
Gareth Thomas Aelod Mynychwyd
Glyn Thomas Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Hefin Underwood Aelod Mynychwyd
Ann Williams Aelod Mynychwyd
Eirwyn Williams Aelod Mynychwyd
Elfed Williams Aelod Mynychwyd
Gethin Glyn Williams Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
R. Hefin Williams Aelod Mynychwyd
John Wyn Williams Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Mynychwyd
R. H. Wyn Williams Aelod Mynychwyd
Mandy Williams-Davies Aelod Mynychwyd
Eurig Wyn Aelod Mynychwyd