Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Ystafell Glyder Fawr, Council Offices, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1BN

Cyswllt:    Bob Thomas / Heledd Jones
01286 685000 / 01286 679883
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cynghorydd Richard Dew Is-Gadeirydd Mynychwyd
Cynghorydd John Griffith Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Kenneth Hughes Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod Absennol
Cynghorydd Richard O Jones Aelod Ymddiheuriadau
Cynghorydd Bryan Owen Aelod Absennol
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Gareth A. Roberts Aelod Mynychwyd
Gareth Wyn Griffith Cadeirydd Mynychwyd