Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Elwyn Edwards Cadeirydd Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Ymddiheuriadau
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Ymddiheuriadau
Gareth A. Roberts Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Ymddiheuriadau
I. Dilwyn Lloyd Aelod Mynychwyd
Eirwyn Williams Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Ymddiheuriadau
Louise Hughes Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Lleol Yn bresennol