Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cae Penarlâg, Dolgellau

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Elwyn Edwards Cadeirydd Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Ymddiheuriadau
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Gareth A. Roberts Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
I. Dilwyn Lloyd Aelod Ymddiheuriadau
Eirwyn Williams Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Ymddiheuriadau
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
Louise Hughes Aelod Mynychwyd
Peter Antony Garlick Aelod Lleol Yn bresennol