Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Aled Ll. Evans Aelod Disgwyliedig
Aled Wyn Jones Aelod Disgwyliedig
Charles Wyn Jones Aelod Disgwyliedig
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Disgwyliedig
Berwyn Parry Jones Aelod Disgwyliedig
Peredur Jenkins Aelod Disgwyliedig
W. Gareth Roberts Aelod Disgwyliedig
Paul John Rowlinson Aelod Disgwyliedig
Gethin Glyn Williams Aelod Disgwyliedig
John Brynmor Hughes Cadeirydd Disgwyliedig
Richard Medwyn Hughes Aelod Disgwyliedig
Dewi Wyn Roberts Aelod Disgwyliedig
John Pughe Roberts Aelod Disgwyliedig
Angela Russell Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Alwyn Gruffydd Aelod Disgwyliedig
Vacant Seat - Gwynedd United Independents Aelod Disgwyliedig
Sion W. Jones Aelod Disgwyliedig
Mrs Sharon Warnes Aelod Lleyg Disgwyliedig
Edgar Wyn Owen ex-Officio Disgwyliedig
Simon Glyn ex-Officio Disgwyliedig