Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Bodlondeb, Ffordd Bangor, Conwy, LL32 8DU

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Hugh Evans Aelod Cabinet Mynychwyd
Llinos Medi Huws Aelod Cabinet Mynychwyd
Mark Pritchard Aelod Cabinet Mynychwyd
Ian B. Roberts Aelod Cabinet Mynychwyd
Dyfrig L. Siencyn Aelod Cabinet Mynychwyd
Sam Rowlands Aelod Cabinet Mynychwyd
Sue Price Cyfetholedig Mynychwyd
Clare Taylor Cyfetholedig Mynychwyd
Gary Williams Advisory Member Mynychwyd
Lowri Haf Evans Secretary Yn bresennol