Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cae Penarlâg, Dolgellau

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Elwyn Edwards Cadeirydd Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Ymddiheuriadau
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Catrin Elen Wager Aelod Mynychwyd
Cemlyn Rees Williams Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
I. Dilwyn Lloyd Aelod Ymddiheuriadau
Eirwyn Williams Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Ymddiheuriadau
Louise Hughes Aelod Mynychwyd