Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Plas Heli, Pwllheli, LL53 5YQ

Cyswllt:    Bethan Adams
01286 679020
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Eirian Allport Aelod Ymddiheuriadau
Noel Davey Aelod Mynychwyd
John Gosling Aelod Mynychwyd
Cynghorydd T. Victor Jones Aelod Mynychwyd
Morgan Jones-Parry Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Alun Price Aelod Ymddiheuriadau