Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE

Cyswllt:    Glynda O'Brien
01341 424301
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Elwyn Edwards Is-Gadeirydd Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Mynychwyd
Sian Wyn Hughes Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Catrin Elen Wager Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Aelod Ymddiheuriadau
Anne Lloyd Jones Cadeirydd Mynychwyd
I. Dilwyn Lloyd Aelod Mynychwyd
Eirwyn Williams Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
Louise Hughes Aelod Ymddiheuriadau
John Brynmor Hughes Aelod Lleol Yn bresennol
Dafydd Owen Aelod Lleol Yn bresennol
Peter Read Aelod Lleol Yn bresennol