Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Elwyn Edwards Is-Gadeirydd Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Mynychwyd
Dyfrig Jones Aelod Mynychwyd
Michael Sol Owen Aelod Mynychwyd
W. Tudor Owen Aelod Absennol
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
R. Hefin Williams Aelod Mynychwyd
John Wyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Anne Lloyd Jones Cadeirydd Mynychwyd
Eric M. Jones Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Eirwyn Williams Aelod Mynychwyd
Endaf Cooke Aelod Ymddiheuriadau
Gwen Griffith Aelod Mynychwyd
June Marshall Aelod Ymddiheuriadau
Stephen W. Churchman Eilydd Mynychwyd
Lowri Haf Evans Secretary Disgwyliedig