Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Dafydd Orwig, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Craig ab Iago Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Ymddiheuriadau
Endaf Cooke Aelod Mynychwyd
Annwen Daniels Is-Gadeirydd Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Lesley Day Aelod Mynychwyd
Gwynfor Edwards Aelod Absennol
Dyfed Wyn Edwards Aelod Mynychwyd
Elwyn Edwards Aelod Mynychwyd
Trevor Edwards Aelod Mynychwyd
Thomas G. Ellis Aelod Mynychwyd
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Aled Ll. Evans Aelod Mynychwyd
Dylan Fernley Aelod Mynychwyd
Jean Forsyth Aelod Ymddiheuriadau
Gweno Glyn Aelod Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Mynychwyd
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd
Gwen Griffith Aelod Ymddiheuriadau
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Christopher Hughes Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Louise Hughes Aelod Mynychwyd
Sian Wyn Hughes Aelod Mynychwyd
Jason Humphreys Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Aelod Mynychwyd
Aeron M. Jones Aelod Mynychwyd
Aled Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Brian Jones Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Dyfrig Jones Aelod Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Cadeirydd Mynychwyd
John Wynn Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Mynychwyd
Sion W. Jones Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
I. Dilwyn Lloyd Aelod Mynychwyd
June Marshall Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
Linda Morgan Aelod Mynychwyd
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Michael Sol Owen Aelod Mynychwyd
W. Roy Owen Aelod Mynychwyd
W. Tudor Owen Aelod Ymddiheuriadau
Nigel Pickavance Aelod Ymddiheuriadau
Peter Read Aelod Mynychwyd
E. Caerwyn Roberts Aelod Mynychwyd
Gareth A. Roberts Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
W. Gareth Roberts Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Dyfrig L. Siencyn Aelod Mynychwyd
Mike Stevens Aelod Mynychwyd
Gareth Thomas Aelod Mynychwyd
Glyn Thomas Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Hefin Underwood Aelod Mynychwyd
Ann Williams Aelod Mynychwyd
Eirwyn Williams Aelod Mynychwyd
Elfed Williams Aelod Mynychwyd
Gethin Glyn Williams Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Ymddiheuriadau
R. Hefin Williams Aelod Mynychwyd
John Wyn Williams Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Mynychwyd
R. H. Wyn Williams Aelod Mynychwyd
Mandy Williams-Davies Aelod Mynychwyd