Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 29ain Ebrill, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

6.7 Cais Rhif C19/0224/11/LL - 23, Ffordd Belmont, Bangor