Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 3ydd Mai, 2018 1.00 y.h. - Y Cyngor

13. CYDNABYDDIAETH ARIANNOL I AELODAU ETHOLEDIG


Cyfarfod:  Dydd Iau, 10fed Mai, 2018 10.00 y.b. - Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu

8. CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL 29/1/18 - 31/3/18


Cyfarfod:  Dydd Llun, 5ed Tachwedd, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.5 Cais Rhif C18/0780/20/LL - Fferm Plas Llanfair, Ffordd Caernarfon, Y Felinheli


Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Rhagfyr, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.4 Cais Rhif C14/0386/24/LL - Tir yng nghefn Tan y Celyn, Swn y Mor a Talardd, Llanwnda, Caernarfon


Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Rhagfyr, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.8 Cais Rhif C18/0941/14/MG - Cyn safle Ysgol yr Hendre, Caernarfon