Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 5ed Tachwedd, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.5 Cais Rhif C18/0780/20/LL - Fferm Plas Llanfair, Ffordd Caernarfon, Y Felinheli


Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Rhagfyr, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.4 Cais Rhif C14/0386/24/LL - Tir yng nghefn Tan y Celyn, Swn y Mor a Talardd, Llanwnda, Caernarfon


Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Rhagfyr, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.8 Cais Rhif C18/0941/14/MG - Cyn safle Ysgol yr Hendre, Caernarfon


Cyfarfod:  Dydd Llun, 14eg Ionawr, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.1 Cais Rhif C14/0386/24/LL - Tir yng nghefn Tan y Celyn, Swn y Mor a Talardd, Llanwnda, Caernarfon


Cyfarfod:  Dydd Llun, 14eg Ionawr, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.6 Cais Rhif C18/0838/11/LL - 371-373, Stryd Fawr, Bangor


Cyfarfod:  Dydd Iau, 4ydd Gorffennaf, 2019 10.15 y.b. - Pwyllgor Craffu Cymunedau

10. ADRODDIAD CRAFFU CYNLLUNIO A'R IAITH GYMRAEG


Cyfarfod:  Dydd Llun, 2ail Medi, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.3 Cais Rhif C19/0078/11/LL - Cyn-Glwb Cymdeithasol Dinas Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor