Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Mai, 2017 1.00 y.h. - Y Cyngor

13. CYDNABYDDIAETH ARIANNOL I AELODAU ETHOLEDIG


Cyfarfod:  Dydd Llun, 3ydd Gorffennaf, 2017 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.8 Cais Rhif C17/0437/22/LL - Tir ger Cyfnewidfa Ffôn Penygroes, Ffordd y Sir, Penygroes, Caernarfon