Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Mai, 2017 1.00 y.h. - Y Cyngor

13. CYDNABYDDIAETH ARIANNOL I AELODAU ETHOLEDIG


Cyfarfod:  Dydd Llun, 5ed Mehefin, 2017 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

7.13 Cais Rhif C17/0356/17/LL Tir ger 5, Rhes Gosen, Groeslon, Caernarfon