Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 14eg Ionawr, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.3 Cais Rhif C17/1172/19/LL - Cartref Nyrsio Plas y Bryn, Bontnewydd, Caernarfon


Cyfarfod:  Dydd Llun, 20fed Mai, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

7.3 Cais Rhif C19/0169/19/AM - Gypsy Wood, Bontnewydd