Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 5ed Tachwedd, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.4 Cais Rhif C18/0249/41/MG - Madryn Arms, Chwilog, Pwllheli


Cyfarfod:  Dydd Llun, 11eg Chwefror, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.9 Cais Rhif C18/0722/41/LL Fferm Afonwen, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd


Cyfarfod:  Dydd Llun, 4ydd Mawrth, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.3 Cais Rhif C18/1080/43/LL Parc Carafanau a Cwrs Golff Gwynus, Pistyll, Pwllheli


Cyfarfod:  Dydd Llun, 22ain Gorffennaf, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.1 Cais Rhif C19/0090/33/LL - Maes Carafanau Teithiol a Pods, Plas yng Ngheidio, Boduan, Pwllheli


Cyfarfod:  Dydd Llun, 22ain Gorffennaf, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.4 Cais Rhif C19/0338/42/LL - Bwthyn Bridyn, Lon Bridyn, Morfa Nefyn, Pwllheli