Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 6ed Tachwedd, 2017 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.5 Cais Rhif C17/0565/41/LL - Tir ger Bro Sion Wyn, Chwilog


Cyfarfod:  Dydd Llun, 27ain Tachwedd, 2017 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.5 Cais Rhif C17/0565/41/LL - Tir Bro Sion Wyn, Chwilog


Cyfarfod:  Dydd Llun, 27ain Tachwedd, 2017 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.6 Cais Rhif C16/0564/35/LL - Tir gwag Waen Helyg, Waun Helyg, Cricieth


Cyfarfod:  Dydd Llun, 27ain Tachwedd, 2017 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.10 Cais Rhif C17/0844/09/LL - Tir cyn Ganolfan Iechyd, Ffordd y Pier, Tywyn


Cyfarfod:  Dydd Llun, 18fed Rhagfyr, 2017 10.30 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.17 Cais Rhif C17/0565/41/LL - Tir ger Bro Sion Wyn, Chwilog


Cyfarfod:  Dydd Llun, 18fed Rhagfyr, 2017 10.30 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.4 Cais Rhif. C17/0844/09/LL - Tir ar y cyn Ganolfan Iechyd, Pier Road, Tywyn, Gwynedd


Cyfarfod:  Dydd Llun, 26ain Chwefror, 2018 10.30 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.1 Cais Rhif: C16/0564/35/LL - Tir gwag Waen Helyg, Criccieth


Cyfarfod:  Dydd Llun, 26ain Chwefror, 2018 10.30 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.3 Cais Rhif: C17/1118/11/LL - 4-5 Trem Elidir, Bangor


Cyfarfod:  Dydd Llun, 26ain Chwefror, 2018 10.30 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.4 Cais Rhif: C17/1269/25/LL - Tir yn Tai'r Efail, Ffordd Penrhos, Bangor


Cyfarfod:  Dydd Iau, 3ydd Mai, 2018 1.00 y.h. - Y Cyngor

13. CYDNABYDDIAETH ARIANNOL I AELODAU ETHOLEDIG