Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 26ain Chwefror, 2018 10.30 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.1 Cais Rhif: C16/0564/35/LL - Tir gwag Waen Helyg, Criccieth


Cyfarfod:  Dydd Llun, 26ain Chwefror, 2018 10.30 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.3 Cais Rhif: C17/1118/11/LL - 4-5 Trem Elidir, Bangor


Cyfarfod:  Dydd Llun, 26ain Chwefror, 2018 10.30 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.4 Cais Rhif: C17/1269/25/LL - Tir yn Tai'r Efail, Ffordd Penrhos, Bangor


Cyfarfod:  Dydd Iau, 3ydd Mai, 2018 1.00 y.h. - Y Cyngor

13. CYDNABYDDIAETH ARIANNOL I AELODAU ETHOLEDIG