Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Rhagfyr, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.8 Cais Rhif C18/0941/14/MG - Cyn safle Ysgol yr Hendre, Caernarfon