Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Rhagfyr, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.7 Cais Rhif C18/0871/35/LL - Eirianedd, Rhos Bach, Criccieth


Cyfarfod:  Dydd Llun, 4ydd Mawrth, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.1 Cais Rhif C18/0871/35/LL Eiriannedd, Rhos Bach, Criccieth