Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 18fed Rhagfyr, 2017 10.30 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.12 Cais Rhif C16/0507/20/LL - Swyddfeydd Menai Marina, Hen Gei Llechi, y Felinheli


Cyfarfod:  Dydd Iau, 3ydd Mai, 2018 1.00 y.h. - Y Cyngor

13. CYDNABYDDIAETH ARIANNOL I AELODAU ETHOLEDIG