Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 5ed Tachwedd, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.4 Cais Rhif C18/0249/41/MG - Madryn Arms, Chwilog, Pwllheli


Cyfarfod:  Dydd Llun, 4ydd Mawrth, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.3 Cais Rhif C18/1080/43/LL Parc Carafanau a Cwrs Golff Gwynus, Pistyll, Pwllheli


Cyfarfod:  Dydd Iau, 4ydd Gorffennaf, 2019 10.15 y.b. - Pwyllgor Craffu Cymunedau

10. ADRODDIAD CRAFFU CYNLLUNIO A'R IAITH GYMRAEG


Cyfarfod:  Dydd Llun, 22ain Gorffennaf, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.1 Cais Rhif C19/0090/33/LL - Maes Carafanau Teithiol a Pods, Plas yng Ngheidio, Boduan, Pwllheli


Cyfarfod:  Dydd Llun, 2ail Medi, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.4 Cais Rhif C19/0592/43/LL - Parc Carafanau a Cwrs Golff Gwynus, Pistyll, Pwllheli


Cyfarfod:  Dydd Llun, 2ail Medi, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.5 Cais Rhif C19/0593/43/DA - Parc Carafanau a Cwrs Golff Gwynus, Pistyll, Pwllheli