Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 5ed Tachwedd, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.4 Cais Rhif C18/0249/41/MG - Madryn Arms, Chwilog, Pwllheli


Cyfarfod:  Dydd Llun, 5ed Tachwedd, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.5 Cais Rhif C18/0780/20/LL - Fferm Plas Llanfair, Ffordd Caernarfon, Y Felinheli


Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Rhagfyr, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.4 Cais Rhif C14/0386/24/LL - Tir yng nghefn Tan y Celyn, Swn y Mor a Talardd, Llanwnda, Caernarfon


Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Rhagfyr, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.7 Cais Rhif C18/0871/35/LL - Eirianedd, Rhos Bach, Criccieth


Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Rhagfyr, 2018 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.8 Cais Rhif C18/0941/14/MG - Cyn safle Ysgol yr Hendre, Caernarfon


Cyfarfod:  Dydd Llun, 14eg Ionawr, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.1 Cais Rhif C14/0386/24/LL - Tir yng nghefn Tan y Celyn, Swn y Mor a Talardd, Llanwnda, Caernarfon


Cyfarfod:  Dydd Llun, 14eg Ionawr, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.3 Cais Rhif C17/1172/19/LL - Cartref Nyrsio Plas y Bryn, Bontnewydd, Caernarfon


Cyfarfod:  Dydd Llun, 14eg Ionawr, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.6 Cais Rhif C18/0838/11/LL - 371-373, Stryd Fawr, Bangor


Cyfarfod:  Dydd Llun, 11eg Chwefror, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.9 Cais Rhif C18/0722/41/LL Fferm Afonwen, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd


Cyfarfod:  Dydd Llun, 4ydd Mawrth, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.1 Cais Rhif C18/0871/35/LL Eiriannedd, Rhos Bach, Criccieth


Cyfarfod:  Dydd Llun, 4ydd Mawrth, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.3 Cais Rhif C18/1080/43/LL Parc Carafanau a Cwrs Golff Gwynus, Pistyll, Pwllheli


Cyfarfod:  Dydd Llun, 29ain Ebrill, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

6.7 Cais Rhif C19/0224/11/LL - 23, Ffordd Belmont, Bangor


Cyfarfod:  Dydd Llun, 20fed Mai, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

7.3 Cais Rhif C19/0169/19/AM - Gypsy Wood, Bontnewydd


Cyfarfod:  Dydd Llun, 10fed Mehefin, 2019 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.1 Cais Rhif C19/0014/19/LL Tir ger Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Caernarfon