Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Cais Rhif C17/0437/22/LL - Tir ger Cyfnewidfa Ffôn Penygroes, Ffordd y Sir, Penygroes, Caernarfon