Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Cais Rhif C19/0338/42/LL - Bwthyn Bridyn, Lon Bridyn, Morfa Nefyn, Pwllheli