Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Cais Rhif C19/0224/11/LL - 23, Ffordd Belmont, Bangor