Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Alwyn Gruffydd